[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by
:: สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นนครสวรรค์ จำกัด::
 
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 115 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน

 เริ่มนับ 18 / ม.ค. / 2555
ผู้ใช้งานขณะนี้ 15 IP
ขณะนี้
15 คน
สถิติวันนี้
723 คน
สถิติเดือนนี้
25060 คน
สถิติปีนี้
275201 คน
สถิติทั้งหมด
1118837 คน
(Show/hide IP)

  
เรื่องเล่าจากประธานสหกรณ์  
 

สวัสดีส่งท้ายปีเก่า ๒๕๕๕ ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๖ ครับ

ก่อนปีใหม่ ผมขอรายงานการดำเนินการของสหกรณ์ฯ

ให้เพื่อนสมาชิกสหกรณ์ทุกท่านได้รับทราบส่งท้ายปี ก่อนนะครับ

 

สหกรณ์ฯได้รับการวิเคราะห์จากทางธนาคารออมสิน ถึงการ

 

 

ดำเนินการของสหกรณ์ฯ สรุปได้ว่า สหกรณ์ฯจะไม่เกิดความ

เสี่ยงถ้าหากต้นสังกัดเป็นผู้หักส่งเงินของสมาชิกให้กับสหกรณ์ฯ

ซึ่งปัจจุบัน บาง อบต. ให้สมาชิกเป็นคนส่งเอง ไม่หักหน้าฎีกา

สหกรณ์ฯพยายามประสาน ชี้แจงทำความเข้าใจเพื่อเป็นการ

เสริมสร้างความร่วมมือ ความสามัคคีตามเจตนารมณ์ อุดมการณ์

ตามหลักการของสหกรณ์  แต่ก็ยังเพิกเฉยไม่หักเงินส่งให้

สหกรณ์ฯ จึงได้หารือไปที่สำนักงานอัยการสูงสุด

และกรมส่งเสริมสหกรณ์ฯ ผ่านสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์

ว่าหากผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของรัฐ ที่สมาชิกปฏิบัติหน้าที่อยู่

ไม่หักเงินเดือน หรือค่าจ้าง หรือเงินอื่นใด ที่ถึงกำหนดจ่ายแก่สมาชิกนั้น

เพื่อชำระหนี้หรือภาระผูกพันอื่นที่มีต่อสหกรณ์ ให้แก่สหกรณ์ตาม

จำนวนที่สหกรณ์แจ้งไป  โดย ต้องหักให้สหกรณ์เป็นลำดับแรก  

ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓  มาตรา ๔๒/๑

ผู้บังคับบัญชาจะต้องรับผิดตามกฎหมายหรือไม่

ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้รับคำตอบ ถ้าหากได้รับคำตอบว่าเป็นความผิด

สหกรณ์ฯจะขอความร่วมมืออีกครั้งและจะแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา

ทราบว่ามีความผิดนะ หากท่านไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 

ขณะนี้สหกรณ์ฯฟ้องร้องสมาชิกผิดนัดการส่งเงินอยู่ ๔ ราย

คนที่เดือดร้อนมากที่สุดคือ ผู้ค้ำประกันครับ น่าเห็นใจนะครับ

 

และนี่ก็น่าเห็นใจเช่นกัน คณะกรรมการเงินกู้ของเรา ป.ปุ๋ย

 

 

ป.อนันต์วัฒน์ฯ และ รองป๋องฯ ทั้งสามท่านถูกสมาชิกต่อว่า

โดยตลอด ท่านละเอียดมากครับตรวจสอบแบบไม่ต้องคิดมา

หลอกกัน ตรวจสอบทั้งใต้ดินบนดิน ท่านทำเพื่อสหกรณ์ฯและ
พวกเราครับ
ดูแลเงินและผลประโยชน์ให้พวกเรา  สหกรณ์ฯ
ต้องมีคน
แบบนี้ครับถึงจะอยู่ได้

 

อีกเรื่องที่อยากจะบอก คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ

 

 

ได้ประกาศใช้ระเบียบว่าด้วยสวัสดิการสังคม พ.ศ.๒๕๕๕ ขึ้นมาใหม่

สาระสำคัญคือ จะใช้เงินกำไรปันผลส่วนหนึ่งไปทำประกันชีวิตกลุ่ม

ให้กับสมาชิกทุกคน สหกรณ์ฯจะจ่ายให้แทน ไม่เรียกเก็บจาก

สมาชิก อย่างที่เคยปฏิบัติมา แต่ทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่

ประชุมใหญ่นะครับ  วันนี้แค่นี้ก่อนนะครับ ต้นปีจะมาพบท่านอีก
สวัสดีครับ

ประธานสหกรณ์ ปลัดสรรเพชร อินทรโชติ